SazodoholLogoLightGray
مرجع تخصصی موسیقی
موسیقی یاد بگیرید و موزیسین بیابید
حمایت
(دونیت)
دوستان سلام ! قبل از هر چیز ممنونیم که شما را کنار خودمان داریم و این باعث افتخار ماست که شما نیز در جهت حمایت از این پروژه گام برداشته اید تا زندگی میلیون ها نفر را دگرگون کنید . با کلیک بر روی دکمه (کمک به میزان دلخواه) می توانید هر چقدر که دوست دارید از این پروژه حمایت نمایید که صرف نگهداری و بهبود خدمات سایت خواهد شد . همچنین در ادامه تعدادی از هزینه های سازودهل را به صورت شفاف و با جزئیات کامل برای شما قرار داده ایم که می توانید دقیقا به همان میزان حمایت نمایید تا سایت بتواند همچنان به فعالیت خود ادامه دهد و میلیون ها نفر از آن استفاده نمایند . در آخر از شما سپاسگزاریم که به میلیون ها نفر کمک میکنید.
دامنه

دامنه نام و آدرس اینترنتی است که سایت را با آن می شناسند و فقط از طریق همین آدرس به می توان به سایت دسترسی داشت . مثلا عبارت (www.sazodohol.ir) دامنه سازودهل میباشد . هزینه دامنه سازودهل با توجه به قیمت فعلی دامنه 20 هزار تومان برای یک سال است که باید به شرکت های ارائه دهنده دامنه بپردازیم . شما می توانید با پرداخت این مبلغ کمک کنید تا میلیون ها نفر دیگر باز هم بتوانند از خدمات سازودهل استفاده نمایند .

هاست

هاست فضایی است که اطلاعات سایت روی آن قرار میگیرد . هزینه هاست سازودهل با توجه به قیمت فعلی هاست و میزان اطلاعاتی که هم اکنون روی آن بارگزاری شده است نزدیک به 500 هزار تومان برای یک سال است که باید به شرکت های ارائه دهنده هاسته بپردازیم . شما می توانید با پرداخت این مبلغ کمک کنید تا میلیون ها نفر دیگر باز هم بتوانند از خدمات سازودهل استفاده نمایند .

محتوای آموزشی

برای این که محتواهای آموزشی جدید در داخل سایت قرار بگیرند نیاز است تا اساتید موسیقی این مقالات را به صورت متن بنویسند و از نظر نگارشی آن را ویرایش نمایند تا مورد استفاده قرار بگیرد و همه بتوانند از آن استفاده کنند . هزینه تولید محتوا برای هر محتوای آموزشی به طور میانگین مبلغی در حدود 200 هزار تومان برای یک مقاله آموزشی است که باید آن را به تولید کننده ی محتوای آموزشی بپردازیم . شما می توانید با پرداخت این مبلغ کمک کنید تا میلیون ها نفر دیگر بتوانند از آموزش های جدیدتر و رایگان سازودهل استفاده نمایند .

پشتیبانی فنی

برای این که سایت بتواند به فعالیت خود ادامه دهد ، مشکلات احتمالی آن برطرف شود ، خدمات جدید به آن افزوده شود و بتوانیم پاسخ سوالات شما کاربران را بدهیم نیاز به پشتیبان داریم . هزینه هر پشتیبان سایت با توافقی که فعلا با پشتیبانان کرده ایم مبلغ 1 میلیون تومان برای یک ماه است که باید آن را به پشتیبان بپردازیم . شما می توانید با پرداخت این مبلغ کمک کنید تا میلیون ها نفر دیگر بتوانند از آموزش های رایگان سازودهل استفاده نمایند .

پشتیبانی تخصصی

برای این که بتوانیم پاسخ سوالات کاربران در زمینه موسیقی را بدهیم از کارشناسان موسیقی کمک گرفته ایم که مطمئن باشیم پاسخ ها کاملا درست و دقیق هستند . هزینه پشتیبانی هر کارشناس در زمینه موسیقی با توافقی که فعلا با این اساتید کرده ایم مبلغ 1 میلیون تومان برای یک ماه است که باید آن را به پشتیبان بپردازیم . شما می توانید با پرداخت این مبلغ کمک کنید تا میلیون ها نفر دیگر بتوانند از آموزش های رایگان سازودهل استفاده نمایند .

می‌توانید از طریق راه های مندرج در صفحه تماس با ما در ارتباط باشید تا کارشناسان سازودهل شما را راهنمایی نمایند.

حمایت
(دونیت)
دوستان سلام ! قبل از هر چیز ممنونیم که شما را کنار خودمان داریم و این باعث افتخار ماست که شما نیز در جهت حمایت از این پروژه گام برداشته اید تا زندگی میلیون ها نفر را دگرگون کنید . با کلیک بر روی دکمه (کمک به میزان دلخواه) می توانید هر چقدر که دوست دارید از این پروژه حمایت نمایید که صرف نگهداری و بهبود خدمات سایت خواهد شد . همچنین در ادامه تعدادی از هزینه های سازودهل را به صورت شفاف و با جزئیات کامل برای شما قرار داده ایم که می توانید دقیقا به همان میزان حمایت نمایید تا سایت بتواند همچنان به فعالیت خود ادامه دهد و میلیون ها نفر از آن استفاده نمایند . در آخر از شما سپاسگزاریم که به میلیون ها نفر کمک میکنید.
دامنه

دامنه نام و آدرس اینترنتی است که سایت را با آن می شناسند و فقط از طریق همین آدرس به می توان به سایت دسترسی داشت . مثلا عبارت (www.sazodohol.ir) دامنه سازودهل میباشد . هزینه دامنه سازودهل با توجه به قیمت فعلی دامنه 7 هزار تومان برای یک سال است که باید به شرکت های ارائه دهنده دامنه بپردازیم . شما می توانید با پرداخت این مبلغ کمک کنید تا میلیون ها نفر دیگر باز هم بتوانند از خدمات سازودهل استفاده نمایند .

هاست

هاست فضایی است که اطلاعات سایت روی آن قرار میگیرد . هزینه هاست سازودهل با توجه به قیمت فعلی هاست و میزان اطلاعاتی که هم اکنون روی آن بارگزاری شده است نزدیک به 300 هزار تومان برای یک سال است که باید به شرکت های ارائه دهنده هاسته بپردازیم . شما می توانید با پرداخت این مبلغ کمک کنید تا میلیون ها نفر دیگر باز هم بتوانند از خدمات سازودهل استفاده نمایند .

محتوای آموزشی

برای این که محتواهای آموزشی جدید در داخل سایت قرار بگیرند نیاز است تا اساتید موسیقی این مقالات را به صورت متن بنویسند و از نظر نگارشی آن را ویرایش نمایند تا مورد استفاده قرار بگیرد و همه بتوانند از آن استفاده کنند . هزینه تولید محتوا برای هر محتوای آموزشی به طور میانگین مبلغی در حدود 50 هزار تومان برای یک مقاله آموزشی است که باید آن را به تولید کننده ی محتوای آموزشی بپردازیم . شما می توانید با پرداخت این مبلغ کمک کنید تا میلیون ها نفر دیگر بتوانند از آموزش های جدیدتر و رایگان سازودهل استفاده نمایند .

پشتیبانی فنی

برای این که سایت بتواند به فعالیت خود ادامه دهد ، مشکلات احتمالی آن برطرف شود ، خدمات جدید به آن افزوده شود و بتوانیم پاسخ سوالات شما کاربران را بدهیم نیاز به پشتیبان داریم . هزینه هر پشتیبان سایت با توافقی که فعلا با پشتیبانان کرده ایم مبلغ 1 میلیون تومان برای یک ماه است که باید آن را به پشتیبان بپردازیم . شما می توانید با پرداخت این مبلغ کمک کنید تا میلیون ها نفر دیگر بتوانند از آموزش های رایگان سازودهل استفاده نمایند .

پشتیبانی تخصصی

برای این که بتوانیم پاسخ سوالات کاربران در زمینه موسیقی را بدهیم از کارشناسان موسیقی کمک گرفته ایم که مطمئن باشیم پاسخ ها کاملا درست و دقیق هستند . هزینه پشتیبانی هر کارشناس در زمینه موسیقی با توافقی که فعلا با این اساتید کرده ایم مبلغ 1 میلیون تومان برای یک ماه است که باید آن را به پشتیبان بپردازیم . شما می توانید با پرداخت این مبلغ کمک کنید تا میلیون ها نفر دیگر بتوانند از آموزش های رایگان سازودهل استفاده نمایند .

در نهایت برای حمایت از این پروژه می‌توانید از درگاه سازودهل به نشانی (https://idpay.ir/sazodohol) استفاده نمایید و یا از طریق راه های مندرج در صفحه تماس با ما در ارتباط باشید تا کارشناسانمان شما را راهنمایی نمایند .